<< Home

BILLNÄS GÅRD

Tietosuojaseloste

Kunnioitamme ja suojelemme yksityisyyttäsi. Käsittelemme antamiasi henkilötietoja Billnäs Gårdissa voidaksemme palvella entistä paremmin. Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ymmärtääksesi, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi.

BILLNÄS GÅRDIN TIETOSUOJASELOSTE

Billnas Gård pyrkii ylläpitämään korkeatasoista yksityisyydensuojaa verkkosivuillaan. Käytämme henkilötietojasi ensisijaisesti hallinnoidaksemme, tarjotaksemme, kehittääkseemme ja ylläpitääksemme tarjoamiamme palveluita, käsitelläksemme varauksiasi, optimoidaksemme palvelukokemustasi ja yksilöidäksemme kanssasi käytyä viestintää.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ymmärtääksesi, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi. Kun annat henkilötietojasi meille ja hyväksyt soveltuvat käyttöehdot, annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään kutakin palvelua koskevien ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta yksityiskohtaisempaa suostumusta, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen.

Voit milloin tahansa perua kyseiset viestintäasetukset. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Huomioithan, että jos lisäät muiden henkilöiden henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Billnäs Gårdilla on oikeus käsitellä kyseisen henkilön henkilötietoja soveltuvien tietosuojaehtojen mukaisesti.


1. Rekisterinpitäjä

Livsakademi Oy Ab (Y-tunnus 3320770-2)

Billnäs Gård

Vasarasepäntie 42 10330 Billnäs, puhelin 040-7307558, chris@billnasgard.fi

(ed.main. rekisterinpitäjästä käytetty sanaa ”Billnäs Gård” alla olevissa teksteissä)


2. Yhteyshenkilö

Christoffer Langenskiöld, Billnäs Gård

Vasarasepäntie 42 10330 Billnäs, puhelin 040-7307558, chris@billnasgard.fi


3. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Billnäs Gård kerää ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi tarjoamiamme palveluita, esimerkiksi kun teet huone- tai lomavarauksen, tai varaat Billnäs Gårdin tarjoamia kokous-, ravintola-, kylpylä-, hyvinvointi-, juhla-, - tai lahjakorttipalveluita sivustomme tai verkkokauppamme kautta. Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä varaus- ja tarjouspyyntölomakkeita, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, evästeitä tai jäljitteitä, uutiskirjeitä. Esimerkiksi erilaisia varaus- ja ilmoittautumistietoja tarvitsemme palveluiden täsmälliseen, ajantasaiseen ja laadukkaaseen tuottamiseen. Silloin tällöin Billnäs Gård kerää tai hankkii henkilötietoja Billnäs Gårdin sisäisistä tai ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi Facebookista tai Googlesta). Billnäs Gård pitää tärkeänä, että henkilötietosi ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Kun laki edellyttää, että henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, tulemme pyytämään sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.


4. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin tarjoamamme palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Voimme kerätä sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja nimi, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot. Lisäksi kerätään asiakkaan ostotiedot ja mahdollisesti IP-osoite ja tietoja, jotka helpottavat palveluiden käyttöä (kuten kirjautumistiedot), oletuskieli, käyttöhistoria, tiedot huonekaverista, varaustoiveet, maksut, matkan tarkoitus, työsuhde, ruoka-allergiat ja -toiveet, liikuntarajoitteisuus ym. muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi. Tämän lisäksi Billnäs Gård voi kerätä Billnäs Gårdin ulkopuolisilta yhtiöiltä esimerkiksi: päivitetyt osoitetiedot ja väestötiedot.


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Billnäs Gård kerää henkilötietoja asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen, sisäiseen raportointiin, tiedottamiseen, laskuttamiseen, kanta-asiakkuuden hallintaan ja Billnäs Gårdin palveluiden markkinointiin.

Käyttämistäsi palveluista riippuu mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja millä tavoin ne kerätään.

Billnäs Gård käyttää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen Billnäs Gårdin palveluita
  • palvelukokemuksen analysointiin ja parantamiseen
  • käsitelläkseen sinun palveluita koskevia tiedusteluita, varauksia ja tilauksia
  • ollakseen yhteydessä sinuun esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestitse, puhelimitse tai muiden mobiilisovellusten välityksellä, tai ilmoittaakseen sinulle tiedustelusi / varauksesi statuksen tai esimerkiksi varaukseesi / palveluusi liittyviä tietoja ennen saapumistasi, ssa oleskelun aikana ja lähtösi jälkeen
  • mahdollistaakseen palveluiden käyttöön ja varaamiseen perustuvan laskutuksen
  • yksilöidäkseen kanssasi käytyä palveluita koskevaa viestintää ja markkinointia
  • kehittääkseen raportointia ja tilastointia

6. Henkilötietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Billnäs Gård säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Billnäs Gård käyttää yhteistyökumppaneita esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan liittyen, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan siirtää näille yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan Billnäs Gårdin puolesta ja antamiemme ohjeiden mukaan ja vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen soveltuvan lain mukaisesti.

Billnäs Gårdin keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Billnäs Gård on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla.

Asiakas- ja markkinointirekisterin tiedot saatetaan säilyttää myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Osa käyttämistämme pilvipalveluista kuten esimerkiksi CRM-järjestelmämme ja markkinoinnin automaatiojärjestelmämme sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Käyttämämme asiakas- ja markkinointirekisteri Hubspot on USA:n Privacy Shield-listalla.

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta ja henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Jos tieto siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme, että maa on EU-Komission tarkoittama riittävän tietosuojattu maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvallassa sijaitsevat siirronsaajat), tai siirto tapahtuu EU-Komission julkaisemia vakiosopimuslauseke hyödyntäen. Varmistamme, että mahdollinen tiedonsiirto tapahtuu lain edellyttämin perustein ja riittävällä suojalla.


7. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistau­tumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Billnäs Gård poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Billnäs Gård poistaa henkilötiedot tai tekee ne persoonattomiksi silloin, kun tarkoitusta henkilötietojen käsittelylle ei enää ole.


8. Muut sovellukset tai sivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Billnäs Gård ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan Billnäs Gårdin palveluiden käyttöön. Billnäs Gård ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.


9. Verkkosivuston evästeet

Billnäs Gård käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan ja digitaalisia palveluita käyttävän kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).


10. Henkilötietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Sinulla on milloin tahansa oikeus mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Sinulla on myös oikeus kieltää Billnäs Gårda käyttämästä sinua käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Uutiskirjeiden tietosuojaselosteHenkilötietolaki (523/99) 10 §,

Laatimis pvm: 25.4.2018


Rekisterinpitäjä:

Livsakademi Oy Ab (Y-tunnus 3320770-2)

Billnäs Gård

Vasarasepäntie 42 10330 Billnäs, puhelin 040-7307558, chris@billnasgard.fi


Rekisterinhoitaja

Christoffer Langenskiöld, Billnäs Gård

Vasarasepäntie 42 10330 Billnäs, puhelin 040-7307558, chris@billnasgard.fi


REKISTERIN NIMI

Billnäs Gårdin vapaa-ajan ja Business-uutiskirjerekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnin kohdentamiseen rekisteröityä kiinnostavaksi. Sähköisissä uutiskirjeissä kerrotaan mm. Billnäs Gårdin ajankohtaisista palveluista ja asiakkaan eduista, tulevista asiakastapahtumista sekä voidaan lähettää kutsuja Billnäs Gårdin tilaisuuksiin.


REKISTERIN TIETOLÄHDE

Henkilötietoja kerätään rekisteröityneeltä itseltään.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Vapaa-ajan uutiskirjerekisteriin kerätään rekisteröidystä henkilöstä etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite. Business-uutiskirjerekisterissä löytyy rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, yritys ja titteli. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan antamaa, markkinoinnin kohdentamisen kannalta tärkeää tietoa mm. mielenkiinnon kohteita ja paikkakunnan.


TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojattuja. Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Pääkäyttäjä vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet käyttäjät. Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.


HENKILÖTIETOJEN TARKASTAMINEN, MUUTTAMINEN JA POISTAMINEN

Asiakas voi myös itse milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa jokaisessa uutiskirjeessä olevasta peruuta uutiskirje -linkistä suoraan. Asiakkaan tiedot poistuvat toimenpiteen johdosta ko. uutiskirjerekisteristä heti eikä asiakkaalle enää jatkossa lähetetä tämän rekisterin uutiskirjeitä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukainen oikeus myös mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.